bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Władze Stowarzyszenia

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, kieruje Zarząd.

Skład Zarządu:

Ryszard Zieliński - Prezes
Małgorzata Gałosz - Wiceprezes
Aneta Krysiak - Sekretarz
Wanda Lisiecka - Skarbnik

Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych uprawniony jest Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. Do ważności tych czynności wymagane są podpisy dwóch uprawnionych osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.Opublikował: Małgorzata Gałosz
Publikacja dnia: 03.10.2020
Podpisał: Małgorzata Gałosz
Dokument z dnia: 03.10.2020
Dokument oglądany razy: 899